Lección 21 ª Acordes de DO

 

 

 

 

 

   

ACORDES DE DO ( C )

DO MAYOR (C )

 

DO MENOR ( Cm )

 

DO MENOR SÉPTIMA ( Cm7 )

 

DO MENOR OCTAVA ( Cm8 )

 

DO MAYOR SEPTIMA (Cma7)

 

DO DISMINUIDO ( Cº )